Publikováno: 27. 3. 2024

Už po dvaadvacáté se budou na společenském večeru Dnů teplárenství a energetiky 23. dubna v Olomouci předávat křišťálové komíny za teplárenské Projekty roku 2023. Letos byla z přihlášených projektů do užší nominace v každé z pěti kategorií vybrána trojice projektů.

Nominované projekty přispívají k rozvoji a modernizaci účinných, ekonomických a k životnímu prostředí šetrných systémů zásobování teplem, umožňují efektivní zajištění tepelné pohody bytů i energetických potřeb služeb a průmyslu. Aktuálně pak byly nominovány i projekty k zajištění energetické soběstačnosti využíváním domácích paliv a zdrojů energie. Vyhlášen bude i Počin roku.

Užší nominace na Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem za rok 2023:

Kategorie Zvyšování účinnosti rozvodů tepla:

C-Energy Planá: Dokončení konverze parovodů na horkovody v Táboře

Teplárny Brno: Výměna parovodů za modernější horkovody v Brně finišuje

Veolia Energie ČR (Teplárna Olomouc): První etapa přechodu parní větve na horkovod

Kategorie Dekarbonizace tepelných zdrojů:

ČEZ a Teplárna České Budějovice: Tepelný napáječ Jaderná elektrárna Temelín – Teplárna České Budějovice

Plzeňská teplárenská: Navýšení spoluspalování biomasy na kotli K6 až do 100 %

Teplárna Otrokovice: Přestavba uhelného kotle K4 na spoluspalování až 50 % biomasy

Kategorie Rozvoj kogenerace a zvyšování účinnosti soustav zásobování teplem:

Elektrárny Opatovice: Výměna parní turbíny TG3 pro zvýšení efektivity kombinované výroby

Ostrovská teplárenská: Třetí kogenerační jednotka pro stabilizaci ceny tepla

Zásobování teplem Vsetín (skupina ENETIQA): Výměna kogenerační jednotky po čtvrtstoletí provozu

Kategorie Rozvoj soustav zásobování teplem:

EOP Distribuce: Připojení prvoligových fotbalových stadiónů v Hradci Králové a Pardubicích

EOP Distribuce: Teplo a chlad pro nový pavilon urgentního příjmu v Nemocnici Pardubice

Teplárny Brno: Celoroční tepelná pohoda pro polyfunkční dům Ponávka Tower

Kategorie Zlepšování služeb a péče o zákazníky:

CTZ Uherské Hradiště (skupina ENETIQA): Vize chytré bydlení s výrobou elektřiny i tepla v místě spotřeby

Teplárny Brno: Energie Teplárny Brno – společný nákup energií pro subjekty města

Veolia Energie ČR: Projekt EPC v Psychiatrické nemocnici Bohnice – zachování soustavy ZT

V uplynulých 21 ročnících bylo celkem nominováno 237 teplárenských projektů, z nichž bylo křišťálovým komínem oceněno 77 projektů. Vyhlášeno bylo už také 15 Počinů roku. Letos se k nim přidá další.

Více: zde