Garant: Martina Jaroušková

Předseda: Mgr. Vít Martinovský

Činnost rady:

Sleduje aktuální otázky a novinky v daňové problematice, které prezentuje členským subjektům ČSZE. Pořádá semináře, na kterých vystupují experti ze státní správy, zástupci odborné veřejnosti i členských subjektů ČSZE.