Garant: Martina Jaroušková

Předseda: Mgr. Diana Procházková

Činnost rady:

Plnění požadavků členských subjektů ČSZE na koordinaci procesu přípravy technických a legislativních opatření k objektivnímu stanovení případných škod z průmyslové činnosti a podílu energetických a teplárenských společností na nich.

Vést kolektivní vyjednávání s odborovými svazy o uzavření dodatku KSVS.

Pracovní skupina objektivizace náhradového řízení

Pracovní skupina pracovní právo a kolektivní vyjednávání