Garant: Ing. Richard Vidlička, MBA

Činnost rady:

Navazuje na zásady stanovené vládním dokumentem Bezpečností strategie ČR při zpracování základních strategických a koncepčních dokumentů a legislativních opatření v oblasti bezpečnosti a obrany státu. Sleduje jeho uplatnění z pohledu působnosti členů Svazu.

Pracovní skupina BOZP

Pracovní skupina krizové řízení