ARPEX MORAVA, s. r. o.
Teslova 873/2
702 00 Ostrava – Přívoz
Aleš Pokluda
E-mail: ales.pokluda@arpex.cz

Central Co – gen Energo s.r.o.
Nymburská 53
289 13 Zvěřínek
Ing. Josef Hubáček
E-mail: hubacek@ipmh.cz

 

COGEN Czech, z.s.
Jičínská 226/17
130 00 Praha 3
Milan Šimoník
E-mail: reditel@cogen.cz

 

Com – Pakt Energy, a.s.
Vlastibořská 2840/1
193 00  Praha 9
Ing. Petr Beneš
E-mail: benes.petr@com-pakt.cz

ČEPS, a.s.
Elektrárenská 774/2
101 52  Praha 10
Mgr. Diana Procházková
E-mail: prochazkova@ceps.cz

ČEPS Invest, a.s.
Elektrárenská 774/2
101 52  Praha 10
Veronika Miltová
E-mail: miltova@cepsinvest.cz

České sdružení regulovaných
elektroenergetických společností

Na hroudě 19/2149
100 00  Praha 10
Mgr. Hana Tošovská
E-mail: tosovska@csres.cz

DRIBO, spol. s r.o.
Pražákova 36
619 00  Brno
Ing. Dalibor Bartoš
E-mail: dbartos@dribo.cz

EGÚ Brno, a. s. 
Hudcova 487/76a
612 00  Brno

Ing. Jana Burianová
E-mail: jana.burianova@egubrno.cz

EL INSTA ENERGO, s.r.o.
Žižkova 427
Hrušovany u Brna 664 62
Ing. Jiří Karban
Email: jkarban@el-insta.cz

Elektrotrans, a. s.
Kačírkova  982/4
158 00  Praha 5
Ing. Andrea Konvalinková
E-mail: andrea.konvalikova@elektrotrans.cz

ENERGON ENERGY Solutions, s. r. o. 
Hvězdova 1734/2c
140 00 Praha 4
Tomáš Korba
E-mail: korba@energon.cz

Energotrans, a. s.
Duhová 1444/2
140 00 Praha 4 – Michle
Ing. Miroslav Krpec
E-mail: miroslav.krpec@cez.cz

Fadet s.r.o.
Kaprova 42/14
110 00 Praha 1
Ing. Oldřich Vávra
E-mail: vavra@fadet.cz

INEL – Holding, a.s.
Kollárova 623/42, Jižní Předměstí
301 00 Plzeň
Tomáš Pippinger
E-mail: pippinger@inel.cz

KPP Energy, s.r.o.
Dobrovského 553/8
170 00 Praha 7
Ing. František Karbula
E-mail: karbula@kppenergy.cz

OMEXOM GA ENERGO s.r.o.
Na Střílně 1929/8
323 00 Plzeň – Bolevec
Zdeněk Židek
E-mail: info@gaenergo.cz

Ostrovská teplárenská, a. s.
Mořičovská 1210
363 38  Ostrov
Ing. Tibor Hrušovský
E-mail: hrusovsky@ostrovska-teplarenska.cz

Pražská plynárenská, a.s.
Národní 37 
110 00  Praha 1
Ing. Ludvík Baleka
E-mail: ludvik.baleka@ppas.cz

Pražská teplárenská, a. s.
Radlická 364/152
158 00  Praha 5
Ing. Mgr. M.A. Miroslav Zajíček, Ph.D
E-mail: miroslav.zajicek@veolia.com

RGV a. s.
J. Opletala 2403/10
690 02  Břeclav
Ing. Lubomír Nevělík
E-mail: nevelik@rgv.cz

Skupina ČEZ
Duhová 2/1444
140 53  Praha 4
JUDr. Michal Jedlička
E-mail: michal.jedlicka@cez.cz

Skupina E.ON
F. A. Gerstnera 2151/6
370 01  České Budějovice
Ing. Tomáš Bělohoubek
E-mail: tomas.belohoubek@eon.cz

Skupina PRE
Na Hroudě 1492/4
100 05  Praha 10
Ing. Pavel Elis, MBA
E-mail: pavel.elis@pre.cz

 Sev.en Česká energie a.s.
V celnici 1031/4
110 00  Praha 1
Ing. Luboš Pavlas
E-mail: l.pavlas@sev-en.cz

Teplárna Otrokovice, a. s.
Objízdná 1777
765 02  Otrokovice
Ing. Petr Jeník
E-mail: petr.jenik@tot.cz

 

Teplárenské sdružení České republiky
Dělnická 213/12
170 00  Praha 7
Ing. Martin Hájek, Ph.D.
E-mail: hajek@tscr.cz

 

Union Grid, s. r. o.
Václavské náměstí 846/1
110 00 Praha 1
Ing. Petra Sázavská
E-mail: info@uniongrid.cz

VČE – montáže, a. s.
Arnošta z Pardubic 2082
531 17 Pardubice
Drahomíra Valentová 
E-mail: drahomira.valentova@vcem.cz

 

ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická
Technická 2
166 27  Praha 6
prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
E-mail: dean@fel.cvut.cz

ČVUT Praha, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Břehová 7
115 19  Praha 1
doc. Ing. Miroslav Čech, CSc.
E-mail: miroslav.cech@fjfi.cvut.cz

ČVUT Praha, Fakulta strojní
Technická 4
166 07  Praha 6
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
E-mail: dekan@fs.cvut.cz

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola
Jana Palacha 1840
272 01  Kladno
Ing. Miroslav Dundr
E-mail: dundr@spskladno.cz

Střední průmyslová škola Třebíč
Manželů Curieových 734
674 01 Třebíč
Ing. Zdeněk Borůvka
E-mail: zboruvka@spst.cz

 

Střední odborná škola – Centrum odborné přípravy a Gymnázium
Poděbradská 1/179
190 00  Praha 9
Mgr. Josef Ležal
E-mail: lezal@copth.cz

Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž
Nábělkova 539/3
767 01  Kroměříž
Ing. Bronislav Fuksa
E-mail: bronislav.fuksa@coptkm.cz 

Střední škola elektrotechnická, příspěvková organizace
Na Jízdárně 30
702 00  Ostrava 2
Ing. Tomáš Führer
E-mail: tfuhrer@sse-najizdarne.cz

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta strojního inženýrství
Pasteurova 1
400 96 Ústí nad Labem
doc. Ing., Bc. Vladislav Síťař, Ph.D.
E-mail: vladislav.sitar@ujep.cz