Sdružení velkých spotřebitelů energie. Cílem vzniku Sdružení bylo ustanovení organizace, která by byla schopna hájit zájmy jinak neorganizovaných velkých zákazníků v oblasti energií. 

Garant: Ing. Richard Vidlička, MBA

Předseda: Ing. Karel Šimeček

Činnost sekce:

Obhajoba a prosazování zájmů spotřebitelské strany při nákupu energií, zejména elektřiny a plynu. Jedná se hlavně o aktivity v oblasti legislativní (s MPO a členy PS ČR), v oblasti tvorby cen (s Energetickým regulačním úřadem) a v oblasti životního prostředí a ochrany klimatu (s MŽP a MF).

V uvedené problematice prosazuje zájmy průmyslu i prostřednictvím účasti ve Výkonném výboru skupiny pro energetiku při Hospodářské komoře ČR, v pracovních komisích pro změny legislativy při MPO a v pracovních skupinách pro tvorbu Tarifního systému a zásad Regulačního období při ERÚ.

Související odkazy:

www.svse-csze.cz