Garant: Ing. Kateřina Janatková

Předseda: Ing. Karel Chadim

Činnost pracovní skupiny:

Pracovní skupina pravidelně sleduje činnost Rady vlády pro BOZP a výstupy z uskutečněných jednání. Spolupracuje se Svazem průmyslu a dopravy ČR a podílí se na zpracování souhrnných vyjádření k předloženým návrhům legislativních norem v oblasti BOZP a prostřednictvím SP ČR uplatňuje připomínky k předloženým návrhům. Účastní se jednání MPSV k problematice BOZP. Sleduje vývoj legislativy Evropské unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a informuje o něm členské subjekty. Udržuje spolupráci se státními orgány a dalšími institucemi činnými v oblasti BOZP. Svaz pravidelně organizuje semináře pro zástupce členských subjektů, kam zve přední odborníky k problematice bezpečnosti práce.