Efektivní spalování paliv, Prof. Ing. František Jirouš, DrSc., ISBN: 978-80-260-5393-4