Členství v ČSZE je dobrovolné. Nejprve je třeba vyplnit Přihlášku za člena ČSZE, uvést základní údaje o subjektu, který o členství žádá a přihlášku odeslat. Vyplněná přihláška bude projednána na nejbližším zasedání Představenstva ČSZE. V případě schválení se žadatel stává členem ČSZE od tohoto data, případně od jiného dohodnutého termínu a je nutné vyplnit a odeslat formulář Aktualizace údajů členů ČSZE. O výsledku bude žadatel informován i v případě zamítavého stanoviska.

 

Práva a povinnosti člena ČSZE upravují platné Stanovy ČSZE.