Garant: Ing. Kateřina Janatková

Předseda: Mgr. Marie Bendová

Činnost pracovní skupiny:

Hlavním úkolem je vystupovat jako zástupce zaměstnavatelů při jednání o kolektivní smlouvě vyššího stupně s odborovými svazy o uzavření dodatku KSVS.

Organizace seminářů k aktuálním otázkám pracovněprávní problematiky.