Garant: Ing. Kateřina Janatková

Předseda: Ing. Stanislav Motejzík

Činnost pracovní skupiny:

Činnost pracovní skupiny při ČSZE byla ustavena v květnu 2002. V červnu 2002 se ČSZE jejím prostřednictvím stal plnoprávným členem asociace práce pod napětím Live Working Association (LWA). LWA je dobrovolné sdružení zástupců zemí, kde se provádějí práce pod napětím, přičemž Maďarsko, Francie, Itálie, Portugalsko, Španělsko, Německo, Rumunsko, Česká republika, Polsko a Chorvatsko mají statut plnoprávného člena, Irsko a Slovinsko jsou členy přidruženými.

Počínaje rokem 1992 každý plnoprávný člen sdružení – členská země – uspořádala mezinárodní konferenci o údržbě a práci pod napětím – ICOLIM.

V roce 2006 ČSZE ve spolupráci s LWA a agenturou V.M.EST uspořádala v Praze 8. ročník konference ICOLIM. Od roku 2008 se perioda pro konání konference prodloužila na tři roky, kromě delší pauzy z důvodu pandemie COVID-19.

13. ročník konference ICOLIM se uskuteční v termínu 15. – 16. 6. 2022, v Turínu.

Aktuální informace je možno sledovat na www.icolim2020.org.

V. mezinárodní konference práce pod napětím se konala v termínu 18. – 19. 9. 2018 v Sokolnicích, tuto konferenci pořádal ČSZE ve spolupráci se SŠEE Sokolnice. Zástupci sekce se účastní pravidelných jednání.