Odvětvové sdružení zastupující společné zájmy evropského odvětví elektroenergetiky v Bruselu.

Garant: Ing. Lucie Horová

Předseda: JUDr. Zuzana Krejčiříková

Činnost sekce:

Sledování procesu přípravy energetické legislativy na evropské úrovni, formulace společných pozic a jejich aktivní prezentace vůči evropským institucím. V rámci EURELECTRIC se připravují poziční materiály pro veřejné konzultace i stanoviska vůči konkrétním legislativním návrhům Evropské komise a pro průběh legislativního procesu v Evropském parlamentu a Radě.

Související odkazy:

www.csze-eurelectric.cz

www.eurelectric.org