Medaile prof. Lista

Cílem vyznamenání je ocenit pracovníky na všech stupních technologického řetězce (od zpracování surovin až po distribuci elektřiny či tepla), ze sféry energetického strojírenství, odborného technického školství a z výzkumu a vývoje za dlouhodobou a obětavou práci v oblasti elektroenergetiky a teplárenství.