Garant: Ing. Kateřina Janatková

Předseda: Ing. Štěpán Harašta

Činnost pracovní skupiny:

Odborná stanoviska a doporučení jsou předkládána pro jednání pracovního týmu Rady sociální a hospodářské dohody Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Svazu průmyslu a dopravy atd.

Vzdělávání ve školách dnes doprovází řada dalších aktivit, které ovlivňují jeho kvalitu. Pracovní skupina se proto také věnuje tvorbě odborných textů pro praktické vyučování, pořádání seminářů a workshopů, podpoře soutěží a přehlídek odborných dovedností, vypracování odborných stanovisek, účasti v projektech z národních i evropských fondů, podpoře motivačních programů a ocenění nejlepších žáků členských škol.