Časopis energetika

Časopis Energetika se věnuje odborným i populárním tématům z oblasti energetiky a teplárenství a informuje o aktuálním dění z významné části energetického sektoru. Časopis Energetika vychází od roku 1951 a jeho vydavatelem je po několika letech opět Český svaz zaměstnavatelů v energetice, který hodlá postupně naplňovat svůj strategický záměr – vytvořit respektovanou komunikační a znalostní platformu pro český energetický sektor a podílet se na bezpečné a ekonomicky udržitelné energetické tranzici v České republice. Podpora a vydávání časopisu Energetika je součástí této strategie.

Další informace naleznete na webových stránkách:

https://casopisenergetika.cz/

Rok 2024
Rok 2023
Rok 2022
Rok 2021