Proměny české energetiky, Ing. Miroslav Kubín, DrSc., ISBN: 978-80-254-4524-8