Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená na období let 2017 – 2025 mezi Odborovým svazem ECHO, Českým odborovým svazem energetiků a Českým svazem zaměstnavatelů v energetice, ve znění dodatku č. 7, ke stažení zde.