Garant: Ing. Richard Vidlička, MBA

Činnost pracovní skupiny:

Vychází ze zkušeností získaných při likvidaci krizových situací v souvislosti s právy a povinnostmi vyplývajícími ze současné legislativy a z potřeby komunikace s vnějšími orgány
a organizacemi.