Představenstvo

Předseda:
Ing. Petr Jeník
předseda představenstva
Teplárna Otrokovice a.s.
e-mail: petr.jenik@tot.cz

Místopředseda:
Ing. Pavel Elis, MBA
předseda představenstva a generální ředitel
Skupina PRE
e-mail: pavel.elis@pre.cz

Členové:

Ing. Ludvík Baleka
předseda představenstva
Pražská plynárenská, a.s.
e-mail: ludvik.baleka@ppas.cz

Ing. Tomáš Bělohoubek
jednatel společnosti
E.ON Česká republika, s. r. o.
e-mail: tomas.belohoubek@eon.cz

Ing. Tomáš Führer
ředitel školy
Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
e-mail: tfuhrer@sse-najizdarne.cz

Ing. Tibor Hrušovský
předseda představenstva
Ostrovská teplárenská, a.s.
e-mail: hrusovsky@ostrovska-teplarenska.cz

Ing. Josef Hubáček
jednatel společnosti
Central Co – gen Energo s.r.o.
e-mail: hubacek@ipmh.cz

JUDr. Michal Jedlička
Útvar evropské agendy
Skupina ČEZ
e-mail: michal.jedlicka@cez.cz

Ing. Luboš Pavlas
předseda představenstva a generální ředitel
Skupina Sev.en  
e-mail: l.pavlas@7.cz

Mgr. Diana Procházková
ředitelka sekce HR a korporátní služby
ČEPS, a. s.
e-mail: prochazkova@ceps.cz

Ing. Richard Vidlička, MBA
člen představenstva a ředitel
Český svaz zaměstnavatelů v energetice
e-mail: vidlicka@csze.cz

Zdeněk Židek
generální ředitel
OMEXOM GA ENERGO s.r.o.
e-mail: zdenek.zidek@vinci-energies.com

Dozorčí rada

Předseda:
Ing. Jiří Staněk
Útvar finančního řízení a alokace zdrojů DKE
Skupina ČEZ
e-mail: jiri.stanek03@cez.cz

Ing. Petra Bicanová
prokurista
KPP Energy, s.r.o.
e-mail: bicanova@kppenergy.cz

Ing. Mgr. Miroslav Zajíček, MA, Ph.D
vedoucí obchodní strategie
Veolia Energie ČR, a.s.
e-mail: miroslav.zajicek@veolia.com

Sekretariát

Ředitel:

Ing. Richard Vidlička, MBA

Zaměstnanci sekretariátu:

Petra Nováková – asistentka ředitele

Jiřina Dubová – finanční manažer

 Kateřina Táborská – redakce časopisu Energetika

Ing. Štěpán Harašta – legislativa, vzdělávání, odborné školství

Ing. Lucie Horová – Sekce EURELECTRIC

Ing. Kateřina Janatková – projekty, kolektivní vyjednávání, BOZP, PPN, odborné školství

Martina Jaroušková – projekty, teplárenství, náhradová řízení, daně

Mgr. Jan Laifr – specialista pro legislativní činnost

Ing. Zdeněk Liška – konzultant 

Ing. Josef Fiřt – konzultant

Ing. Karel Šimeček – Sekce SVSE