Publikováno: 5. 2. 2024

Český svaz zaměstnavatelů v energetice se v zájmu naplňování cílů bezpečné a ekonomicky udržitelné energetické tranzice podílel mimo jiné na konzultacích k aktualizaci Státní energetické koncepce. Tato koncepce vychází primárně z Národního plánu v oblasti energetiky a klimatu, který stanovuje národní cíle v oblasti snižování emisí, zvyšování energetické účinnosti a rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

Vnímáme požadavek Evropské komise na dopracování NKEP ČR do poloviny letošního roku, stejně jako doporučení EK k využití potenciálu moderní energetiky při zachování energetické bezpečnosti. Tato skutečnost vytváří, podle našeho názoru, prostor k doplnění Státní energetické koncepce o další vstupy a analýzy možných ekonomických dopadů při jejím naplňování.

ČSZE jako významný reprezentant energetického sektoru si uvědomuje, že tranzice energetiky a její budoucí koncepce svým významem přesahuje rámec energetiky a ovlivní makroekonomické podmínky v naší zemi.

Z tohoto důvodu se připojujeme ke zveřejněnému stanovisku Svazu průmyslu a dopravy ČR, které vyjadřuje pozici všech průmyslových odvětví.

V souladu s tímto stanoviskem žádáme, aby zvolená/navrhovaná řešení v aktualizované Státní energetické koncepci byla odborně zanalyzována, a to včetně jejich variant a výsledky těchto analýz byly do ASEK doplněny, a to zejména jejich rizik a dopadů na všechny účastníky trhu.