Publikováno: 26. 1. 2024

Topné období roku 2023 bylo s průměrnou teplotou od ledna do května a od září do prosince 6,94 °C třetí nejteplejší od roku 2010. Teplota v topném období byla v roce 2023 o 1 stupeň vyšší, než je dlouhodobý průměr let 2010 až 2022. Podle předběžných dat klesla dodávka tepla meziročně o 6 %, tedy podobně jako klesl počet denostupňů, který určuje klimatickou náročnost období vytápění.  

V roce 2023 byly splněny podmínky pro vytápění ve 220 dnech proti 234 dnům v roce 2022 při průměru dekády 236 dnů. Je to meziročně o 6 % méně a tomu odpovídá i nižší náročnost na vytápění měřená počtem denostupňů o 6,7 %. Vloni byly meziročně chladnější měsíce únor a květen, srovnatelné byly duben a listopad. Naopak meziročně výrazně teplejší byly měsíce září a říjen, kdy se topilo jen 17 dnů proti 44 dnům v roce 2022 (dlouhodobý průměr je 40 dnů), a také leden, který byl s průměrnou teplotou 2,2 °C třetí nejteplejší od roku 1961. O 6 % také podle předběžných dat celorepublikově meziročně klesla dodávka tepla. Znamená to, že snížení dodávky tepla v roce 2023 jde téměř zcela na vrub teplejšího počasí. Oproti dlouhodobému průměru let 2010 až 2022 byl rok 2023 o 10 % méně náročný na vytápění (teplejší).

„Rok 2023 byl o 6,7 % méně náročný na vytápění než rok 2022 a dodávka tepla klesla podle předběžných dat meziročně o 6 %. Oproti dlouhodobému průměru byla náročnost loňského roku na vytápění nižší o 10 %. Při správně nastavených zálohách mohou domácnosti očekávat při konečném vyúčtování dodávky tepla za rok 2023 převážně mírné přeplatky,“ uvedl ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek.

Zajímavé je porovnání spotřeby tepla pro vytápění u domácností za listopady 2022 a 2023, které byly klimaticky téměř shodné. V listopadu 2023 byla spotřeba tepla o 6 % vyšší, než v roce 2022, což odpovídá zvýšení teploty v bytě o 1 °C.

„Porovnání spotřeby tepla v listopadu 2023 se stejným měsícem roku 2022 ukazuje nárůst spotřeby tepla o 6 %, ačkoli teplotně byly oba měsíce téměř shodné. To naznačuje, že se lidé postupně vracejí k normálu, a mírně zvýšili teplotu v bytech. Uvidíme, zda další měsíce probíhající topné sezóny tento trend potvrdí,“ doplňuje Martin Hájek.

Více zde