Publikováno: 11. 1. 2024

Operátor trhu opětovně upozorňuje účastníky trhu na významnou změnu v předávání údajů z průběhových měření elektřiny, ke které dojde s účinností od 1. 2. 2024 v informačním systému CS OTE.

Změna spočívá v tom, že s účinností od 1. 2. 2024 bude v produkčním prostředí CS OTE pro předávání údajů o výrobě/spotřebě elektřiny v odběrných místech s průběhovým měřením elektřiny typu A a měřením typu B používán akceptován VÝHRADNĚ nový optimalizovaný formát CDSDATA. Tato změna bude s účinností od 1. 2. 2024 platit rovněž pro předávání údajů i za předcházející období, tj. za období do ledna 2024V dosavadním formátu CDSDATA nebude již příjem dat měření elektřiny (ani za historická data) od 1. 2. 2024 možný.

Tato změna týkající se trhu s elektřinou bude provedena v CS OTE dne 31. 1. 2024 ve večerních hodinách – přesný čas bude v předstihu sdělen prostřednictvím vývěsky portálu CS OTE. Operátor trhu si vyhrazuje právo termín nasazení změnit.

Bližší informace k této změně byly poskytnuty dne 21. 11. 2023 na informačním webináři. Prezentace z tohoto webináře a informace k této změně jsou k dispozici na webu OTE: https://www.ote-cr.cz/cs/dokumentace/dokumentace-elektrina/15minut v sekci „Podkladové dokumenty v souvislosti s přechodem na 15minutovou zúčtovací periodu“.

Operátor trhu zároveň všem účastníkům trhu připomíná, že již od 1. 12 2023 je umožněno v testovacím prostředí operátora trhu Sandbox testování předávání údajů z průběhového měření elektřiny v optimalizovaném formátu CDSDATA, a důrazně doporučuje všem účastníkům trhu si v testovacím prostředí Sandbox předávání, příjem či zpracování údajů z průběhových měření elektřiny v novém formátu CDSDATA před změnou 1. 2. 2024 otestovat, a to i v návaznosti na své interní procesy.

Optimalizovaný formát zprávy CDSDATA umožní v budoucnu zasílat data z průběhových měření elektřiny v periodách 15/60 min, kdy v období 1. 2. 2024-30. 6. 2024 bude tento formát využíván pro předávání údajů z průběhových měření elektřiny pouze v hodinové (60min) granularitě.

Jakékoliv dotazy k výše uvedenému tématu prosím směrujte na elektro@ote-cr.cz.

Více informací naleznete zde