Publikováno: 28. 5. 2024

Po dvou a půl letech vyjednávání Evropská komise vydala kladné notifikační rozhodnutí k provozní podpoře elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET). Ta je důležitá zejména pro nastartování výstavby vysokoúčinných plynových kogenerací, které nahradí výrobu elektřiny a tepla z uhlí a budou sloužit jako flexibilní záloha k proměnlivé výrobě elektřiny z OZE.

Pro malé zdroje do 1 MW bude výši podpory tak jako dosud stanovovat Energetický regulační úřad (ERÚ) cenovým rozhodnutím. Větší zdroje budou nově o podporu soutěžit v aukcích, podobně jako tomu již je např. u větrných elektráren. Bonus z aukce bude meziročně upravována dle vývoje cen plynu, elektřiny a emisních povolenek, podobně jako tomu již je u malé kogenerace, a to po dobu 15 let.

Vývoj jak cen komodit tak legislativního prostředí je velmi těžko predikovatelný, proto je nutné provoz kogeneračních jednotek podpořit proměnlivou provozní podporou. Takto nastavený systém proměnlivé výše podpory zajistí dlouhodobě stabilní ekonomické podmínky pro provoz zdrojů. Provozní podpora je proto důležitá jak pro investory, tak pro financující banky. 

“Děkujeme ÚOHS, MPO, ERÚ a všem, kteří pomohli dotáhnout notifikaci po letech vyjednávání do konce. Nelze však usnout na vavřínech, je třeba co nejdříve začít proces notifikace pro podporu nových zdrojů v letech 2026-2030.” říká Martin Václavek, předseda rady COGEN Czech, které sdružuje nejvýznamnější dodavatele kogenerací. 

Největší potenciál pro kogeneraci je v teplárnách pro náhradu uhelných zdrojů, tam by mělo vzniknout až 3000 MW paroplynových tepláren. Dalších až 1000 MW malých kogenerací s plynovými motory s výkonem od jednotek kilowattů do jednotek megawattů bude instalováno v sídlištních teplárnách, malých městech, nemocnicích,  hotelech či penzionech. Vysokoúčinná kogenerace tak má potenciál nahradit většinu výpadku výroby elektřiny a tepla z uhlí.

“Notifikační proces byl velmi náročný a dlouhý, investoři zůstávali v nejistotě, zda zelený bonus dostanou. České úřady se snažily tyto obavy odstraňovat, ale úplně odstranit se je nepodařilo. Notifikace je pro zdroje uvedené do provozu do konce roku 2025. Věřím, že zkušenosti z tohoto notifikačního procesu se projeví získáním příští notifikace v řádném termínu. ” komentoval proces notifikace Lukáš Dobeš,  místopředseda rady COGEN Czech

O COGEN Czech

COGEN Czech je spolkem právnických a fyzických osob, jejichž činnost souvisí s výrobou a provozem kogeneračních technologií, jejich projektováním a prodejem a poradenskou činností v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET).

Více informací o sdružení naleznete na https://www.cogen.cz/.