Publikováno: 16. 2. 2024

Svět energetiky stojí před novými výzvami, jako je masivní připojování obnovitelných zdrojů a komunitní energetika. I proto naši kolegové z EG.D plánují v roce 2024 investovat do rozvoje a modernizace 8,15 miliard korun. Celkem investice přesáhnou 10 miliard.

EG.D díky tomu zvládne spoustu zásadních rozvojových projektů, jako jsou rekonstrukce stávajících a stavby nových rozvoden velmi vysokého napětí a kabelizace vysokého a nízkého napětí v regionech. Spolu s tím společnost nastartuje další inovace a nasadí do sítě chytrá řešení a nové technologické prvky. Klíčové rozvodny čeká rekonstrukce a započne celá řada nových oprav. A nezůstane jen u distribuční sítě elektřiny. Významného rozšíření a oprav se dočká také síť distribuce plynu.

EG.D ze skupiny E.ON díky těmto investicím zajistí ještě spolehlivější a bezpečnější dodávky energií pro svých 1,5 milionu odběratelů elektřiny zejména v jižních oblastech Čech a Moravy a 110 000 odběratelů plynu v jižních Čechách a na Vysočině.

Zdroj: E.on