Publikováno: 19. 6. 2024

Český svaz zaměstnavatelů v energetice oznamuje, že na základě rozhodnutí svého představenstva ze dne 12. června 2024 se plně hlásí k Antverpské deklaraci. Antverpská deklarace obsahuje 10 výzev, k racionálnímu postupu ve věci realizace opatření vycházejících z legislativního předpisu COM (2019) 640 of 11/12/2019 – European Green Deal, těmito výzvami v Antverpské deklaraci  je:  Posílení konkurenceschopnosti evropského průmyslu; Zjednodušení  veřejné podpory zavádění čistých technologií; Udělat z Evropy globálně konkurenceschopného poskytovatele energie; Vybudování infrastruktury dostupné  v celé EU v oblasti energetiky, digitálních technologií, CCUS a recyklace; Zvýšení surovinové bezpečnosti EU; Zvýšení  poptávky po nízkouhlíkových výrobcích; Prosadit, oživit a zlepšit jednotných trh zejména v oblasti energií a odpadů; Posílit realizaci inovací s akcentem na digitalizaci; Zjednodušení legislativy s využitím  spolehlivých údajů a vědeckých  důkazů; Zajištění, aby vytvářená struktura umožňovala dosažení výsledků (centralizace řízení transformace). Ke všem těmto výzvám Antverpské deklarace se Český svaz zaměstnavatelů v energetice hlásí.