Publikováno: 9. 11. 2023

Česká televize dne 9. listopadu natáčela na odloučeném pracovišti Střední školy elektrotechnické, Lipník nad Bečvou. Tzv. polygon se nachází v Přerově v blízkosti Národní přírodní rezervace Žebračka. Jedná se o špičkově vybavené pracoviště pro práce pod napětím na zařízení nízkého napětí.

Olomoucký štáb České televize nejdříve natáčel žáky druhého ročníku oboru Elektrikář v různých činnostech odborného výcviku v cvičné hale. Natáčení pokračovalo na cvičném venkovním pracovišti. Své dovednosti prací ve výškách reportérům předvedli dva žáci elektrikáři. V závěru proběhly rozhovory s ředitelem školy Mgr. Michaelem Tesařem, učitelem odborného výcviku panem Rudolfem Házem a vybraným žákem. Během natáčení a následné diskusi pedagogové školy popsali možnosti pracovního uplatnění absolventů školy, nedostatku kvalifikovaných mladých odborníků v energetice a odborný výcvik na polygonu. Ředitel školy objasnil postavení členských škol v Českém svazu zaměstnavatelů v energetice a jeho certifikaci činnosti, vybavení, vzdělání a technologických postupů svazových škol.

Reportáž o výuce žáků na přerovském polygonu uvede Česká televize v hlavní zpravodajské relaci Události.    

Foto: SŠE Lipník nad Bečvou

Česká televize na výuce elektrotechnických oborů

Dne 7. listopadu proběhla výuka odborného výcviku elektro oborů „pod dohledem“ kamer ČT také na Střední škole ESOZ v Chomutově. Žáci společně se svými učiteli demonstrovali své dovednosti na polygonu NN a v odborných učebnách.

Foto: SŠ EZOS Chomutov