Publikováno: 18. 5. 2023

Webinář na téma: „Podporuje regulace EU kybernetickou revoluci v energetickém sektoru?“, který společně pořádalo evropské sdružení poskytovatelů chytrých energetických řešení ESMIG a E.DSO, zastupující evropské provozovatele distribučních soustav pro jednání s evropskými orgány, se konalo v úterý 16. května 2023. Pokud jste webinář zmeškali, můžete se na záznam v angličtině podívat ZDE.

Webinář podpořil interaktivní výměnu názorů a poskytl pohled na stávající právní předpisy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Projednávaná témata zahrnovala sladění politických cílů a technických požadavků v oblasti kybernetické bezpečnosti na úrovni EU, zamezení překrývání a snížení potenciálně vysokých nákladů na dodržování předpisů.

Na webináři se k ESMIG a E.DSO připojili zástupci GŘ pro energetiku a GŘ Connect z Evropské komise, jakož i Gridspertise, T&D Europe a Fluvius, kteří zdůraznili zásadní dopad, který má legislativa v oblasti kybernetické bezpečnosti na energetický sektor a odvětví veřejných služeb.

Luis Goncalves, předsedkyně ESMIG, a také Anne van der Molen, místopředsedkyně Výboru EDSO pro technologie a sdílení znalostí, zdůraznily význam kybernetické bezpečnosti a souvisejících právních předpisů v digitální transformaci energetického průmyslu a příspěvek jejich příslušných organizací k tomuto procesu. Kybernetická bezpečnost je klíčovým prvkem. Musíme urychlit a vybudovat infrastrukturu, která je bezpečná a udržitelná, ale která také poskytuje zúčastněným stranám skutečná data,“ uvedl Luis Goncalves.

Michaela Kollau, vedoucí týmu pro kybernetickou bezpečnost na GŘ pro energetiku, a Maika Fohrenbachová, referentka pro kybernetickou bezpečnost a digitální soukromí v GŘ Connect zdůraznily probíhající práci EK tím, že zdůraznily odlišnou povahu právních předpisů v oblasti kybernetické bezpečnosti, jako je „návrh zákona o kybernetické odolnosti“ a „kodex sítě pro kybernetickou bezpečnost“. Zdůraznili úsilí o vypracování harmonizovaných politik a právních předpisů s přihlédnutím ke specifikům odvětví energetiky a k zamezení mezer a překrývání. Michaela Kollau zdůraznila skutečnost, že kodex sítě stanoví opatření koordinovaným způsobem s přispěním průmyslu a jejich výsledek je připraven k použití různými příslušnými orgány“.

Panelová diskuse, kterou moderoval Tomás Llobet, výkonný ředitel společnosti ESMIG, se zabývala důležitostí bezpečnosti a specifické role spolupráce mezi výrobci a operátory.

Roberto Zangrandi, generální tajemník E.DSO a Willem Strabbing, technický ředitel ESMIG, webinář uzavřeli a shrnuli klíčové body. Poděkovali Evropské komisi za její snahu zajistit sladění inovací a transformace v legislativním procesu a udržovat otevřený dialog se zúčastněnými stranami.