Publikováno 16. 5. 2023

Na jednání celostátní tripartity o rozpočtovém konsolidačním balíčku, které se 15. května ve Strakově akademii v Praze odehrávalo ve stínu stávkové pohotovosti odborů, panovala napjatá atmosféra. „Ukazuje se význam vedení sociálního dialogu, kdy vládní návrh takové závažnosti by se měl před zveřejněním nejprve projednat se sociálními partnery ve snaze najít kompromis,“ upozornil Richard Vidlička, ředitel Českého svazu zaměstnavatelů v energetice ČSZE.

K vládnímu balíčku ČSZE vyjádřil výhrady zejména pokud jde o zrušení daňového zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů, které využívá až 90 procent firem, a také omezení podpory vzdělávání. „Pro energetiku a průmysl je podpora odborného vzdělávání zcela zásadní,“ uvedl Richard Vidlička.

Sociální dialog je podle ČSZE klíčový pro udržení sociálního smíru. Právě dlouholetá spolupráce ČSZE a Odborového svazu ECHO v oblasti sociálního dialogu v energetice napomohla při loňských kolektivních vyjednáváních k dosažení mzdového kompromisu.

SP ČR: Zaměstnavatelé připomněli vládě potřebu sociálního dialogu

Svaz průmyslu a dopravy ČR, jehož členským subjektem je Český svaz zaměstnavatelů v energetice, na tripartitě hájil konkurenceschopnost českých firem
a zaměstnavatelů. Květnová tripartita projednala návrh konsolidačního balíčku. Další informace ZDE

https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/16066-zamestnavatele-pripomneli-vlade-potrebu-socialniho-dialogu