Publikováno 18. 2. 2021

Usnesením vlády č. 125 byl pro Českou republiku vyhlášen nouzový stav, a to pro období od 15. února 2021 do 28. února 2021.
Současně bylo vydáno usnesení vlády č. 137, publikované ve Sbírce zákonů pod č. 71/2021 Sb., které opětovně stanovilo možnost omezit provádění periodických pracovnělékařských prohlídek a nahradit vstupní pracovnělékařské prohlídky nových zaměstnanců čestným prohlášením. Znění celého dokumentu naleznete zde.