Motto: Podílíme se na utváření ekonomického vývoje Durynska. Výzvám s tím spojeným čelíme odpovědně, ofenzivně, s orientací na budoucnost, ale také kriticky.

Svaz kovoprůmyslu a elektroprůmyslu v Durynsku je dobrovolným sdružením k zastupování zájmů podniků v odvětví elektroprůmyslu a kovoprůmyslu v Durynsku.

Zastupuje zájmy svých členů v oblasti kolektivního a tarifního vyjednávání, pracovního a sociálního práva, pracovní vědy jakož i v oblasti politiky zaměstnanosti, sociální politiky, politiky ekonomiky, životního prostředí, vzdělávání a společnosti.

Disponuje kompetencí a sítěmi, které přinášejí jejich členským podnikům individuální užitek. Zárukou jsou kvalifikovaní a ochotní pracovníci.

Členství Svazu VMET ve Svazu hospodářství Durynska zajišťuje zapojení do rozhodování o utváření ekonomicko-politických rámcových podmínek na úrovni spolkové země a celé Spolkové republiky Německo. Kromě toho je VMET členem Sdružení svazů zaměstnavatelů v elektroprůmyslu a kovoprůmyslu – GESAMTMETALL, které vypracovává a hájí stanoviska s relevancí pro danou oblast.

Svaz VMET se zasazuje o zájmy svých členů a za rozvoj spolkové země Durynsko v odvětví elektroprůmyslu a kovoprůmyslu.

Více informací naleznete zde: https://www.vmet.de/