Publikováno 10. 10. 2022

Posláním Skupiny ČEZ je zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i celé společnosti. Vizí Skupiny ČEZ je přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší kvalitě života. Platná strategie byla definována v roce 2019 ve vazbě na aktualizovanou koncepci podnikatelské činnosti společnosti. V květnu 2021 Skupina ČEZ v rámci své akcelerované strategie VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka definovala strategické cíle do roku 2030 zohledňující dekarbonizační vizi EU a stanovila si konkrétní ambice v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje s cílem maximalizovat hodnotu pro akcionáře.

Jak přispívá Skupina ČEZ k energetické bezpečnosti?

Bezpečné navýšení výroby ze stávajících jaderných zdrojů nad 32 TWh a dosažení 60leté životnosti jaderných bloků.

Výběrové řízení na výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech.

Příprava výstavby malých modulárních reaktorů s celkovým výkonem přes 1 000 MW po roce 2040.

Vybudování obnovitelných zdrojů o celkem výkonu 6 GW do roku 2030.

Navýšení instalovaného výkonu pro akumulaci elektřiny do roku 2030 alespoň o 300 MWe.

Dekarbonizace teplárenství a přeměna uhelných lokalit po odklonu od uhlí na nové aktivity.

Nabídka produktového portfolia pro domácnosti, které jim umožní dosahovat energetických úspor a snižovat emise.

Pomoc zákazníkům v průmyslu, municipalitách a státní správě s efektivním snižováním emisí a doručováním energetických úspor.

Více informací naleznete zde