Publikováno: 13. 11. 2023

Skupina Veolia Energie zahajuje novou éru svého působení v české energetice. Vstupuje na trh dodávek elektřiny a plynu pro domácnosti a maloodběratele a v těchto dnech spouští celostátní informační kampaň. Veolia patří mezi největší dodavatele tepla a významné investory do teplárenské infrastruktury, ale v posledních letech se zaměřovala také na dodávky plynu a elektřiny pro velké zákazníky z řad podniků nebo veřejného sektoru.

„Více než desetiletí patříme mezi top hráče na energetickém trhu a nyní chceme nabídnout své služby v oblasti dodávek elektřiny a plynu domácnostem a maloodběratelům. Lidé se stále více zabývají tím, kdo a za jakých podmínek jim dodává energie. Věříme, že jako zkušený, silný a stabilní dodavatel máme nejlepší předpoklady, abychom uspěli i v segmentu maloodběratelů,“ uvedl ředitel skupiny Veolia Energie Reda Rahma.

Společnost v posledních měsících posílila personální kapacity a technické zázemí, aby zvládla obsloužit tisíce nových odběratelů. Zřídila novou zákaznickou linku a speciální webové stránky www.energiespolehlive.cz, kde je možné si předběžně spočítat cenu za dodávky elektřiny a plynu. Společnost nabízí také pomoc se změnou dodavatele. Informační kampaň staví na tom, že energie vyrábí moderně a ekologicky a umí zajistit stabilitu, komfort a spolehlivost. K výrobě totiž využívá různé zdroje, včetně obnovitelných, a případný výpadek některého z nich dokáže rychle nahradit.

„Trh se pročistil a ceny se dostaly na přijatelnou úroveň, kdy se může rozvíjet konkurenční prostředí. Vsázíme na to, že jsme energetický lídr, který má jasnou dlouhodobou vizi, silné mezinárodní zázemí, nejmodernější technologie a týmy erudovaných profesionálů. Naší výhodou je i to, že máme vlastní výrobu elektřiny v našich teplárnách,“ doplnil Pavel Luňáček, jednatel společnosti Veolia Komodity ČR, která bude dodávky pro maloodběratele zajišťovat a administrovat. Veolia Komodity ČR je od roku 2001 držitelem licence na obchod s elektrickou energií a od roku 2012 i licence na obchod s plynem.

Skupina Veolia Energie je největším distributorem tepla v ČR. Prostřednictvím jedné z nejrozsáhlejších sítí dálkového tepla ve střední Evropě (793 km) dodává teplo a teplou vodu do 580 tisíc domácností. Energiemi zásobuje také více než 300 průmyslových podniků a 1800 zařízení v terciálním sektoru, například nemocnice, školy atd. V loňském roce prodala 22 tisíc TJ tepla a 3,2 TWh elektřiny.

Zdroj: Veolia Energie