Publikováno 4. 4. 2023

V loňském roce velké podniky v ČR výrazně snížily spotřebu zemního plynu pro vlastní výrobu energie. Průmysl omezil výrobu v plynových kogeneračních jednotkách ve prospěch jiných energetických zdrojů. Současně se zvýšilo využití obnovitelných zdrojů energie (z 6 % v roce 2021 na 22 % procent v loňském roce).

Vyplývá to z výsledků ankety, které zveřejnili koncem března na semináři „O cenách, nákupu a dodávkách energií” zástupci Sdružení velkých spotřebitelů energií SVSE. Sdružení působí jako samostatná sekce Českého svazu zaměstnavatelů v energetice ČSZE. Anketa probíhala v únoru a březnu 2023 a obsahuje údaje za rok 2022.

„Z výsledků je patrné, jaká je palivoenergetická základna našich podniků. Jednoznačně poklesla výroba energie z plynu. Mírně se ale zvýšilo využití plynu pro technologie, což může být ovlivněno skladbou respondentů,“ uvedl tajemník Sdružení Karel Šimeček. Podle něho anketa poukázala na trend omezování využití plynu na výrobu energie. „Tento vývoj byl patrný už v roce 2021,“ doplnil.

Energetické náklady: Ohromné rozdíly

Anketu vyplnilo 24 velkých odběratelů energií. Z vyjádření deseti podniků vyplynulo, že z celkových výrobních nákladů připadá v celkovém průměru 38 % na podíl nákladů na nákup a spotřebu energií. Podstatné je, že energetické náklady dopadly na jednotlivé podniky velmi odlišně, pohyboval se v rozmezí od 8,5 % až po 76 %.

Tuto diferenciaci potvrzuje i zjištění meziročního nárůstu energetických nákladů v roce 2022, který se u šestnácti podniků pohyboval v rozmezí mezi 15 % až 208 %, a to v závislosti na charakteru výroby.

Celou tiskovou zprávu naleznete zde

Zleva: David Kučera, Jaromír Vorel, Karel Šimeček,