Publikováno 23. 8. 2021

Společnost ČEPS dokončila opravu a uvedla do provozu vedení V052 mezi Jadernou elektrárnou Temelín a transformovnou Kočín. Vlivem mimořádných meteorologických podmínek došlo 24. června 2021 k pádu tří stožárů této linky.

Přípravné práce na opravu poškozené části vedení V052 zahájila společnost ČEPS ve spolupráci s dodavateli bezprostředně po mimořádné události. Celkové náklady spojené s odstraněním škod a uvedením vedení do původního stavu dosahují necelých 10 milionů Kč.     

„Oprava V052 proběhla bez komplikací, bezpečný a spolehlivý provoz přenosové soustavy odstávka tohoto vedení neovlivnila,“ řekl Milan Sedláček, ředitel sekce Řízení údržby společnosti ČEPS. 

Vedení V052 slouží k vyvedení výkonu z Jaderné elektrárny Temelín. Provozovatel přenosové soustavy proto poruchu řešil v úzké koordinaci se společností ČEZ.