Publikováno 14. 10. 2022

Bez paliva je od středečního večera reaktor třetího výrobního bloku Jaderné elektrárny Dukovany, které energetici Bez paliva je od středečního večera reaktor třetího výrobního bloku Jaderné elektrárny Dukovany, které energetici vyvezli z důvodu plánovaných údržbových prací bezpečnostních systémů a pro vnější kontrolu reaktoru. Vyvážka všech 349 palivových a regulačních kazet a 37 absorbátorů probíhala nepřetržitě po dobu tří dnů. Palivo spolu s 90 čerstvými kazetami by měli energetici vrátit do reaktoru na konci měsíce.

Součástí 35. odstávky třetího výrobního bloku je vedle výměny části palivových kazet a pečlivé kontroly tlakové nádoby reaktoru také generální oprava dvou hlavních cirkulačních čerpadel a posílení bezpečnostních systémů, pro které je nutné snížit hladinu vody v reaktoru a vypustit všechny potrubní smyčky reaktoru. „Tato modernizace bezpečnostního systému umožní do budoucna nepatrné zvýšení tepelného výkonu reaktoru, díky kterému bychom mohli vyrobit více bezemisní elektrické energie,“ řekl Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.

 Energetici proto museli z reaktoru vyvést všechny palivové i regulační kazety do sousedního bazénu skladování bazénu skladování vyhořelého paliva, který se nachází v bezprostřední blízkosti reaktoru. Manipulace s palivem probíhají pod vodou, která funguje jako stínění před ionizujícím zářením. Na celý proces, který probíhá více méně automaticky a nepřetržitě, dohlíží obsluha zavážecího stroje a kontroluje správnost provedení jednotlivých kroků, kterých bylo celkem 423.

Více informací naleznete zde