Publikováno 7. 1. 2022

BEZPEČNOST NAŠICH DĚTÍ aneb ELEKTŘINA PŘÍTELEM. Takto lze pojmenovat hlavní prioritu unikátního preventivního programu „Energetika dětem“ vytvořeného týmem Prevence působícího v rámci Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES), jejímiž členy jsou provozovatel přenosové soustavy elektřiny ČEPS, a. s. a provozovatelé distribučních soustav elektřiny ČEZ Distribuce, a. s., EG.D, a. s. a PREdistribuce, a. s.

Celý koncept a vlastní preventivní program je detailně promyšlen a připraven ve spolupráci s celou s celou řadou odborníků – pedagogy, psychology a bezpečnostními specialisty na energetiku, přičemž v jeho první fázi je tato inciativa zaměřena na naše nejmenší, tudíž děti předškolního věku nevyjímaje však ani rodiče s dětmi.

Zásadním pilířem této části je detektivní příběh myšáka Očka, jehož prostřednictvím se děti stanou důležitou součástí jeho dobrodružství a poutavým způsobem se seznámí nejen s možnými riziky, které pro ně představuje elektřina doma i venku, ale rovněž se jak se v blízkosti elektrických prvků chovat a jak je elektřina pro náš život důležitá.

Detektivní dobrodružství plné napětí, které naleznete pod názvem „Záhada neviditelného bubáka“ je k dispozici ve formě digitální knihy či knihy pro mobilní čtečky. Současně je možné zvolit i poslech audioknihy a celý příběh prožít prostřednictvím poutavého vyprávění pana Miroslava Táborského.

Kromě výše uvedené nabídky nelze rovněž opomenout i doprovodný program, skládající se z aktivit souvisejících s jednotlivými kapitolami knihy a písničkou, která tématicky doprovází tuto fázi programu.

Celý program nebo jeho jednotlivé části jsou bezplatně ke stažení na webových stránkách preventivního programu ČSRES www.energetikadetem.cz