Publikováno 9. 5. 2022

Loni zahájená modernizace soustrojí TG2 se přehoupla do své závěrečné fáze. Energetici usadili do šachty soustrojí 60tunový turbínový blok, jehož hlavní částí je zbrusu nové 30tunové oběžné kolo. Po skončení oprav se zvýší účinnost této části elektrárny o cca 4 procenta, což přinese nárůst roční produkce o 10 milionů kWh. Elektrárna Slapy, kde vyrábějí bezemisní elektřinu tří 48MW soustrojí, dodala loni do sítě více než 292 milionů kWh a pokryla tak roční spotřebu více než 83 tisíc domácností.

Téměř sedm křížků by jí nikdo nehádal, slapská elektrárna má totiž díky modernizaci všech soustrojí před sebou další desítky let provozu. Před 68 lety – 20. července 1955 – byl poprvé přifázován na energetickou síť její 2. blok. Aby mohl i nadále plnit náročné úkoly v prostředí transformace české energetiky do moderní éry, podobně jako již dříve jeho dva sourozenci musí projít komplexní modernizací a ekologizací provozu. Ta obnáší úplnou „rozborku“ soustrojí, repasování nebo výrobu úplně nových prvků vyrobených na základě nejnovějších technických poznatků a postupné skládání celého bloku. Aktuálně posledním krokem je spuštění tzv. turbínového bloku do šachty soustrojí.

Čistá elektřina pro další tisíce domácností, prodloužení životnosti o další dekády, spolehlivější, bezpečnější a ekologičtější provoz a významná úspora cenné vody – to jsou hlavní výsledky modernizace zhruba čtyřiceti soustrojí vodních elektráren Skupiny ČEZ za posledních 15 let. Alternativní postup ve srovnání s výstavbou zcela nových obnovitelných zdrojů si dosud vyžádal více než 3miliardovou investiciCelkový výkon modernizovaných soustrojí činí 1425 MW, tj. zhruba ¾ výkonu jaderné elektrárny DukovanyPři konstantních hydrologických poměrech vyrobí modernizovaná soustrojí ročně o desítky milionů kWh ekologické elektřiny více. Modernizovaný a odolnější vůči kybernetickým hrozbám je také dispečink elektráren tzv. Vltavské kaskády.

Celou tiskovou zprávu a video z usazování turbíny naleznete na webových stránkách ČEZ.