Publikováno 1. 4. 2022

Společnost ČEPS provedla k 1. 4. 2022 významnou změnu v řízení sekundární regulace na tzv. žebříčkové řízení, kdy se rozhodujícím faktorem pro aktivaci stává cena regulační energie dané nabídky. Provozovatel přenosové soustavy dále ke stejnému datu zavedl standardní produkty regulační energie, které umožní vstup do evropských platforem pro výměnu regulační energie PICASSO a MARI. Regulační energie bude nově oceňována marginální cenou.

Od prvního dubnového dne se významně mění princip řízení přenosové soustavy. Společnost ČEPS přešla u služby výkonové rovnováhy nazvané sekundární regulace (jinak také Záloha pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací neboli aFRR) z tzv. principu pro rata na žebříčkové řízení. U systému pro rata reagovali všichni rezervovaní poskytovatelé na systémovou odchylku v poměru své velikosti. Žebříčková regulace přináší zásadní změnu v aktivaci, kdy se poskytovatelé seřadí podle nejlevnější nabídnuté ceny a budou se postupně aktivovat tak, aby byla pokryta systémová odchylka. Cenu regulační energie přitom určí cena poslední aktivované nabídky.

Celou tiskovou zprávu naleznete zde.