Publikováno 3. 3. 2022

Provozovatelé přenosových soustav Ukrajiny a Moldavska, společnosti Ukrenergo a Moldelectrica, požádali o nouzovou synchronizaci se soustavami provozovatelů v kontinentální Evropě. Evropská síť provozovatelů přenosových soustav (ENTSO-E) vede s Ukrajinou a Moldavskem intenzivní jednání s cílem zjistit rozsah nezbytných opatření, která pomohou zachovat spolehlivý provoz elektrizačních sítí v daných zemích. Ukrajina a s ní spojená síť Moldavska byla doposud propojena se soustavou Ruska, Běloruska a dalších států bývalého Sovětského svazu.

Synchronizace přenosových soustav je náročný proces, který obvykle trvá několik let.  Hodnotí a testuje se řada technických a bezpečnostních ukazatelů, jako jsou například dostatečná kapacita propojovacích přeshraničních vedení či nastavení technických parametrů a postupů v obou systémech tak, aby nebyl ohrožen bezpečný provoz propojených soustav. V rámci příprav synchronizace se rovněž zpracovává řada studií o chování soustav po propojení a navrhují se opatření k řešení detekovaných problémů.

Celou tiskovou zprávu ČEPS naleznete zde.