Publikováno 3. 6. 2022

Mezinárodní platforma PICASSO pro přeshraniční výměnu regulační energie byla spuštěna 1. června 2022. Jako první se k ní připojila společnost ČEPS, další provozovatelé přenosových soustav by měli přistoupit o tři týdny později. Spuštění projektu PICASSO představuje významný krok v propojování evropských energetických trhů s regulační energií.

Regulační energii využívají provozovatelé přenosových soustav (PPS) k udržování rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie, která je nezbytným předpokladem fungování elektrizační soustavy. Platforma PICASSO slouží k ekonomicky optimálnímu zajištění regulační energie z aFRR (neboli sekundární regulace) v evropském kontextu. V den spuštění 1. června 2022 se k ní jako první a jediný PPS připojila společnost ČEPS. Dalších pět provozovatelů (50Hertz, Amprion, TenneT, TransnetBW z Německa a APG z Rakouska) bude následovat 22. června 2022. Na projektu PICASSO se podílí celkem 30 evropských PPS.

Celá tisková zpráva zde.