Publikováno 11. 5. 2022

Výpadek dodávek elektrické energie byl námětem cvičení společností ČEPS a ČEZ Distribuce, které proběhlo 9. května 2022. Obě firmy při něm ověřovaly akceschopnost, reakci a součinnost svých dispečinků a krizových štábů v dané situaci.


Cvičení ČEPS a ČEZ Distribuce zahájil simulovaný výpadek dodávek elektrické energie velkého rozsahu na území Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého kraje z důvodu poruchy a působení vichřice ve spojení s plánovanými odstávkami přenosové
soustavy. ČEZ Distribuce byla nucena cvičně vyhlásit stav nouze na území těchto tří krajů z důvodů nevyrovnané bilance části elektrizační soustavy způsobené poruchou zařízení
přenosové soustavy. Na vyřešení této fiktivní krizové situace se podílely dispečinky a
krizové štáby obou společností. Cílem akce bylo zejména ověření funkčnosti systému
předávání informací mezi ČEPS a ČEZ Distribuce a práce jejich dispečinků při řešení
krizové situace. Dále pak nácvik svolání a činnosti krizových štábů a procvičení
komunikace s orgány krizového řízení, IZS a zástupci měst a obcí.

„Toto cvičení potvrdilo perfektní součinnost dispečinků a krizových štábů společností
ČEPS a ČEZ Distribuce. Bezproblémová spolupráce provozovatele přenosové soustavy
s distributory elektřiny je pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektrické
energie zcela zásadní,“ říká ředitel sekce Bezpečnost ČEPS, a. s., Martin Bílek.


„Jsme součástí kritické infrastruktury státu a naším hlavním cílem je zajistit spolehlivé
dodávky elektřiny našim zákazníkům. Každé takovéto cvičení prověřuje nejen interní
systémy, ale i spolupráci mezi všemi zainteresovanými subjekty. Je zároveň skvělou
prevencí, jak zabezpečit základní životní potřeby obyvatelstva i zdraví osob,” dodává
bezpečnostní ředitel ČEZ Distribuce Radomír Valica.

Celou tiskovou zprávu naleznete zde.