Publikováno 27. 4. 2023

Cenové otřesy loňského roku vedly k enormnímu zájmu o připojení k centrálnímu zásobování teplem, zaznělo na dvoudenní konferenci Dny teplárenství a energetiky v Olomouci. Účastní se jí i řada členů a zástupců ČSZE. Pořadatelem konference je Teplárenské sdružení ČR, jeden z kolektivních členů svazu.

„Teplo je základní potřebou a pro zvládnutí loňského roku bylo třeba připravit řadu opatření v oblasti teplárenství, a já vám za to děkuji,“ řekl účastníkům prostřednictvím videokonference na úvod prvního dne ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Zároveň uvedl, že se kloní k požadavku Teplárenského sdružení ČR prodloužit vyhlášené předcházení stavu nouze do konce topné sezony 2024.

„Energetická krize nám přidala dva roky času, ale transformace teplárenství musí pokračovat, pokud má přežít. Její náklady odhadujeme na 180 miliard korun,“ uvedl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek. Nutné podmínky k úspěšné transformaci jsou podle něj čtyři: přijatelná podoba legislativy EU, zajištění odpovídajících financí z programu HEAT, provozní podpora tepla z OZE a elektřiny z vysokoúčinné KVET a také výše přiměřeného zisku, reflektující tržní úrokové sazby.

Po úvodním bloku se přednášky věnovaly právě otázkám transformace teplárenství či technice a technologiím. Velký zájem mezi účastníky byl o blok, který se historicky poprvé zabýval aktuálním tématem komunitní energetiky. Druhý den měl pak dva hlavní tematické okruhy – odpady a jejich energetické využití a ekonomika a legislativa v teplárenství.

Součástí slavnostního večera bylo vyhlášení teplárenských Projektů roku. Jednu z cen si odnesl také člen ČSZE, Teplárna Otrokovice. Skleněný komín v kategorii Rozvoj kogenerace a zvyšování účinnosti soustav získala teplárna za projekt Využití odpadního tepla s akumulací.