Publikováno 20. 4. 2023

Připravované směrnice Evropské unie o účinnosti obnovitelných zdrojů a energetické náročnosti budov, ale také systém obchodování s emisními povolenkami a jejich rozšiřování na další odvětví, připravenost na solární boom i aktualizaci Státní energetické koncepce řešili tento týden na Červeném Hrádku u Jirkova zástupci teplárenství, členové Rady pro teplárenství Českého svazu zaměstnavatelů v energetice ČSZE. Součástí setkání byla exkurze v nedaleké teplárně v Komořanech. Právě ta představila své dekarbonizační plány v podobě projektu ZEVO Komořany a výstavby paroplynového cyklu.

Směrnice EU o účinnosti obnovitelných zdrojů a energetické náročnosti budov představil ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek. Obě již prošly projednáním a v průběhu léta se očekává jejich finální schválení. A obě také budou mít vliv na provozování centrálního zásobování teplem. Stanovují například termíny, odkdy nebude již možné stavět žádné zdroje na fosilní paliva, jaký bude nutný podíl využití alternativních paliv nebo OZE v soustavách centrálního zásobování teplem a vymezují také možnosti využití biomasy v energetice. „V diskusi o aktuálním stavu transformace tepláren na nízkoemisní zdroje jsme se shodli, že teplárny tvoří významný stabilizační prvek elektrizační soustavy a mohou jím být i nadále, pokud o to stát bude mít zájem,“ vysvětlil předseda představenstva ČSZE Petr Jeník.

Teplárníci diskutovali také o provozních podporách jednotlivých zdrojů, systému obchodování s emisními povolenkami a jejich rozšiřování na další odvětví a připravenosti Evropy na pokračující solární boom. „Mediální prostor v současné době zcela ovládli solárníci a stát dnes výrazně propaguje solární energii. Už ale nevaruje obyvatele, kde budou brát energie v zimě. To je i důvod, proč se chceme více věnovat oblasti teplárenství, a to nejen v oblasti kogenerace,“ uvedl Milan Šimoník, výkonný ředitel sdružení COGEN Czech, které je novým členem ČSZE. Český svaz zaměstnavatelů v energetice se aktivně zapojuje do jednání o aktualizaci Státní energetické koncepce. „Jako svaz chceme významně přispět k diskusi o připravované aktualizaci Státní energetické koncepce. Legislativní rada svazu již připravuje naše stanovisko, které budeme prosazovat také prostřednictvím Svazu průmyslu a dopravy,“ uvedl konzultant ČSZE Zdeněk Liška.