Publikováno 26. 4. 2023

Teplárenské sdružení České republiky na 29. Dnech teplárenství a energetiky v Olomouci ocenilo 26. dubna Projekty roku 2022.  V kategorii rozvoj kogenerace a zvyšování účinnosti soustav zvítězila Teplárna Otrokovice, která je řádným členem ČSZE.

Ocenění se udělovala ve čtyřech kategoriích: Zvyšování účinnosti rozvodů tepla, Rozvoj kombinované výroby elektřiny a tepla a zvyšování účinnosti soustav zásobování teplem, Dekarbonizaci tepelných zdrojů a Rozvoj soustav zásobování teplem.

Otrokovická teplárna zvítězila v kategorii Rozvoj kogenerace a zvyšování účinnosti soustav s projektem využití odpadního tepla s akumulací. Projekt řešil výstavbu akumulačních zásobníků tepla (45 MWht), doprovodných technologií a napojení na soustavu zásobování teplem v části Zlína Malenovicích a v Otrokovicích, která dodává teplo pro více než 8 tisíc domácností a další odběratele. Zdrojem tepla pro akumulaci je elektrodový kotel společnosti Local Energies, provozovaný pro poskytování služeb výkonové rovnováhy. Využívá se odpadní teplo externí společnosti, které by jinak bylo neúčelně mařeno. Přínosem je zvýšení účinnosti soustavy a snížení ztrát horkovodní soustavy. Za necelý rok provozu bylo využito přes 11 000 GJ odpadního tepla, tím došlo ke snížení emisí CO2 o 1500 tun. S akumulátorem sousedí i spalovna odpadů ze zdravotnictví. Díky akumulátoru dochází k vyššímu využití tepla i z tohoto zdroje, který je charakteristický nepredikovatelnou dodávkou tepla.