Svaz průmyslu a dopravy je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice.

  • je největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy
  • je tzv. povinným připomínkovým místem k návrhům mnoha právních předpisů
  • jeho posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů
  • hájí a prosazuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů ČR v evropských a mezinárodních organizacích

Více informací naleznete zde: https://www.spcr.cz/