Publikováno 13. 11. 2020

ČSZE podporuje Svatomartinskou výzvu z 11. listopadu 2020, která cílí „k podpoře budoucnosti českého hospodářství prostřednictvím skutečné reformy stavebního práva v České republice“. Podepsali ji zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR, Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Asociace pro rozvoj realitního trhu ne­movitostí a Asociace developerů ČR. Výzva apeluje na nezbytné změny ve stavebním právu vycházející z návrhu nového stavebního zákona a vedoucí k prosazení 5 stěžej­ních opatření. Jedná se o důsledné oddělení výkonu státní správy a samosprávy při po­volování staveb, skutečnou ochranu veřejných zájmů spojenou s vyvážením práv a po­vinností účastníků stavebního řízení, posílení postavení místních samospráv v procesu územního plánování, dodržování jasně daných lhůt v celém průběhu řízení a posílení míry integrace ochrany veřejných zájmů v povolení záměru. Tyto obecné požadavky re­prezentují zájmy nejen sektoru stavebnictví a ostatních zástupců jednotlivých průmyslo­vých odvětí, ale zároveň odráží i zájmy české energetiky, jejímž představitelem je ČSZE, v oblasti zefektivnění povolovacích procesů při využití území a povolování staveb.

Více informací ke Svatomartinské výzvě naleznete zde.