Publikováno 2. 3. 2023

Zástupci evropské energetiky se hlásí k evropským klimatickým a energetickým cílům Evropské unie. Ovšem návrh Evropské komise urychlit zákaz využívání technologie izolačního plynu obsahující fluorid sírový (SF6) vyvolal mezi energetickými společnostmi obavy, že pokud by byl přijatý v navrhované podobě a nebyl by dostatek času na technickou proveditelnost změn, mohlo by dojít ke snížení spolehlivosti elektrické sítě a zvýšení rizika nedostatečné nabídky jiných technologií na trhu a nákladů. To by mělo negativní dopady i na konečného zákazníka.

K plánům Bruselu se 28. února společně vyjádřily největší energetické společnosti v Evropě a odborné asociace a vybrané národní a evropské svazy v oblasti energetiky v prohlášení vydaném evropskou organizací Union of the Electricity Industry Eurelectric. Jeho členem je Český svaz zaměstnavatelů v energetice (ČSZE). Signatáři apelují na postupné vyřazování zařízení s SF6.

Podle nich by se nařízení Evropské komise mělo zaměřit na podporu zavádění moderních technologií v nových projektech, ale zároveň by mělo umožnit provoz stávajících zařízení až do konce jejich životnosti. Nynější technologie obsahující SF6 se běžně používají jako izolační plyn a jako zhášecí medium jsou součástí elektrických rozvoden a dalších elektrických zařízení, které využívají především distribuční a přenosové sítě.

„Zavázali jsme se používat zařízení bez SF6 pro nové instalace a nahradit zařízení ve stávajících instalacích řešeními bez SF6, jakmile dosáhnou konce své provozní životnosti,“ apelují signatáři na realismus Bruselu.

Celá tisková zpráva zde

Stanovisko Eurelectric naleznete zde