Publikováno: 13. 6. 2023

Ředitel Michael Tesař neskrývá hrdost nad tím, že mu Střední škola elektrotechnická v Lipníku nad Bečvou přirostla k srdci. Zejména, když spolu s dalšími třinácti členskými školami Českého svazu zaměstnavatelů v energetice, certifikovanými pro energetiku, předával ve Velkém zrcadlovém sále MŠMT v Praze ocenění pro nejlepšího žáka školy Jakubu Vojtáškovi, který reprezentuje dvě stovky žáků. Co za tím vším stojí, jsme se Michaela Tesaře zeptali v následujícím rozhovoru.

Jak máte nastavenou spolupráci vaší SŠE s dalšími školami a zaměstnavateli?

Podstatná je spolupráce se ZŠ, jak kvalitní žáky nám připraví. Není úkolem SŠ učit žáky například základním pravidlům fyziky. Tyto znalosti by si žáci měli už přinést. Dobré je, že SŠ a ZŠ úzce spolupracují, uzavírají partnerství, což je i příklad naší školy. K většímu prohloubení spolupráce by mohla přispět aktivnější role kariérových poradců. Vztah SŠ a zaměstnavatelů je pro nás naprosto nezbytný. Spolupracujeme s desítkami firem, dnes už nejen v okrese Přerov, ale po celé střední Moravě, Valašsku, Zlínsku. To je základní odlišnost od gymnázií, která nejsou tak úzce spojená s podnikáním a výrobou, což nám dává určitou výhodu.

Co vám spolupráce přináší?

Jsme členy přerovské Hospodářské komory, takže první partnerství často prochází přes ni. Obracejí se na nás i samotné firmy. Mezi hlavní formy spolupráce patří odborný výcvik na pracovištích firem, což je pro žáky důležitou součástí výuky. Pořádáme exkurze na pracoviště konkrétních firem, kde probíhají odborné přednášky. V naší škole mohou zaměstnavatelé pořádat náborové akce a tím přímo oslovit čerstvé absolventy. Letos na jaře jsme v našem přednáškovém sále zorganizovali miniburzu, což využily některé firmy k náborové kampani, zaměřené právě na žáky před ukončením studia.

Spolupráci s firmami vnímáme jako win-win. Firmy nám poskytují svá pracoviště, mohou nám pomoci i sponzorskými dary. My se zase snažíme o to, aby naši absolventi zamířili do firem, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme a máme s nimi dobré zkušenosti.

Do jaké míry tato spolupráce pomáhá škole držet krok s technickými novinkami?
V rámci dlouhodobé spolupráce s firmami projednáváme naše vzdělávací programy a měníme je i podle jejich požadavků a doporučení. Pokud má firma specifický požadavek na vzdělávání, reagujeme na to, školní vzdělávací programy jsou živé dokumenty. Samozřejmě změny musí schválit školská rada, pokud pedagogický sbor předloží zajímavou inovaci školnímu vzdělávacímu programu, nic by nemělo stát v cestě.

Využíváte odborníky z firem v pravidelné výuce?

V současnosti je jako pravidelnou součást výuky nevyužíváme. Důvodem je skutečnost, že firmy nemají dostatečné personální kapacity, aby uvolňovaly své zaměstnance, kteří by jezdili do škol a tam společně s našimi pedagogy žáky učili. To, co zajišťujeme jsou exkurze a přednášky ve firmách.

Jak akcentujete nové technologie a postupy?

Žáci je vidí ve firmách. Škola je za nimi v jejich zavádění krůček pozadu, což je logické. Do našich dílen a učeben zavádíme novinky, které ve firmách už fungují. Ale díky spolupráci můžeme tato zařízení instalovat a používat například formou zápůjčky.

Vaše škola má učební polygon, do jaké míry ho využíváte?

Vznikl začátkem století a intenzivně ho využívají výhradně žáci oboru elektrikář, kteří ve 2. a 3. ročníku absolvují odborný výcvik. Jeho součástí je práce ve výškách, montování různých komponent například na sloupech. Důležité je využití polygonu i pro další činnosti v energetice, například pro školení energetiků pro práce pod napětím. Kromě prázdnin je Polygon využívaný prakticky neustále, o práci pod napětím mají zájem také firmy.

Co byste si jako ředitel SŠE přál?

Přál bych si hlavně, aby se změnil postoj rodičů k odbornému školství. Nevidím problém v žácích, kteří jsou ve svých 14 letech tvární a nechávají si poradit. Žáky ani nemusíme převychovávat. Společně s firmami bychom měli převychovat rodiče, aby pochopili, že technické obory mají velkou perspektivu a že z mladých studentů mohou být úspěšné osobnosti. Rád bych také, aby MŠMT ČR vyřešilo dlouhodobý problém, který v segmentu škol máme, a to nedostatek kvalifikovaných učitelů. Těžko můžeme konkurovat privátnímu sektoru, třeba v platové hladině, a získávat vysokoškolsky vzdělané učitele elektrotechniky a středoškolsky připravené učitele odborného výcviku, byť školy mohou poskytnout zajímavé benefity. V posledních letech je situace ještě složitější. Čtyři měsíce jsme učili bez chybějícího kolegy a sháněli učitele odborného výcviku. Nakonec jsem našel absolventa ČVUT původem z Kolumbie, což není zcela běžné a zobrazuje to aktuální stav vzdělávacího systému.

Střední škola elektrotechnická Lipník nad Bečvou

Specializuje se na výuku výpočetní techniky a elektrotechniky. Součástí školy je odloučené pracoviště v Přerově (polygon), které je špičkově vybavené pro odborný výcvik elektro oborů. SŠE má za zřizovatele Olomoucký kraj, žáci nehradí školné. Elektrotechnické obory jsou podporovány krajem formou prospěchového stipendia a stipendia za řádnou docházku. Škola je členem OHK Přerov a Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání (AEEV). Jako jediná škola v kraji je členem Českého svazu zaměstnavatelů v energetice (ČSZE).