Publikováno: 29. 9. 2023

Podle posledního průzkumu Sdružení pro zahraniční investice ČR se 55 % firem, z nichž polovina se řadí mezi velké společnosti domnívá, že narušení dodavatelských řetězců a problematické dodávky materiálu ohrožují jejich budoucí podnikání. Téměř 87 % respondentů uvedlo, že jejich podnikání bylo negativně ovlivněno vysokou inflací. Z pohledu ČSZE je zajímavé zjištění, že téměř 40 % firem zapojených do tohoto průzkumu považuje Green Deal za hrozbu pro svou další činnost. Jsme si vědomi, že kromě zrychlení povolovacích procesů jsou spolehlivé a cenově konkurenceschopné dodávky energií klíčovým faktorem pro další investice v České republice.

Více informaci naleznete zde