Publikováno 25. 4. 2023

Po třech letech skončil projekt „Posílení a rozvoj sociálního dialogu na všech úrovních energetického sektoru“, který realizoval Český svaz zaměstnavatelů v energetice ČSZE a Odborový svaz ECHO. Představoval desítky workshopů, diskusních fór a konferencí s více než tisícovkou účastníků, vznikly odborné týmy pro vyjednávání, vydaly se čtyři praktické publikace. Realizace projektu přispěla k přímému propojení zástupců zaměstnavatelů z řad personalistů i managementu, ke sdílení informací a hledání řešení se zaměřením na potřeby regionů. Navázaly se neformální vztahy.

I díky této podpoře spolupráce zaměstnavatelů a zaměstnanců se při loňských kolektivních vyjednáváních podařilo dosáhnout kompromisu, zaznělo včera na závěrečné konferenci k projektu v hotelu Olšanka v Praze, na níž představitelé sociálních partnerů v čele s ředitelem ČSZE Richardem Vidličkou a předsedou ECHO Zdeňkem Černým zhodnotili jeho přínosy.

„Projekt rozšířil prostor pro komunikaci zaměstnavatelů a zaměstnanců. Jeho aktivity probíhaly v obzvláště složité době pro energetiku, které se podařilo zajistit bezproblémový provoz při pandemii i loňských extrémních změnách na trhu vyvolaných konfliktem na Ukrajině a vzrůstající inflaci. Kladli jsme přitom důraz na kolektivní vyjednávání,“ uvedl Richard Vidlička.

Podle místopředsedy Odborového svazu ECHO Karla Klusáka nebyla loňská kolektivní vyjednávání nikterak jednoduchá, odbory požadovaly zachování reálných mezd. Kompromis se nakonec našel. „Vedli jsme díky projektu diskusi, spolupracovali jsme a dokázali se dohodnout. Není nic lepšího, než spokojený sociální dialog,“ řekl místopředseda. Upozornil ale na to, že letošní kolektivní vyjednávání budou složitější než ty loňské už vzhledem k prognózám 13% míry inflace pro rok 2023. V březnu inflace v ČR dosahovala 15% míry.

Na důležitost sociálního dialogu poukázal při svém vystoupení na konferenci pozvaný jako host generální ředitel ČEZ ESCO a předseda představenstva Svazu moderní energetiky Kamil Čermák. „Sociální dialog je hodnota, kterou ČEZ má jako celá skupina. Se sociálními partnery jsme výzvy schopni zvládat,“ uvedl.

Celou tiskovou zprávu naleznete zde

FOTO: zleva doprava

Místopředseda Odborového svazu ECHO Karel Klusák, předseda Odborového svazu ECHO Zdeněk Černý, generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák, ředitel Českého svazu zaměstnavatelů v energetice Richard Vidlička